Klamydiatest

0
1949

Noen sykdommer har veldig få eller ingen symptomer. Enda verre er det når disse sykdommene blir sjeldent testet, sjeldent informert om av helsepersoner eller en kombinasjon av begge. For de fleste kjønnssykdommer er disse faktorene sanne, og det er et trist skue. For kjønnssykdommen klamydia er disse faktaene uten tvil sanne, og derfor er klamydiatester så viktige. Over halvparten av smittede ser absolutt ingen tegn på symptomer, og med unge mennesker som stadig drasser på sykdommen, er dette naturligvis farlig. Om man går med sykdommen lenge, setter man ikke kun seg selv i fare. Man åpner også opp muligheten for å spre sykdommen til andre individer, noe som naturligvis ikke er veldig rettferdig fra din side. Klamydia kan være farlig å gå med for lenge, og det kan i verstefall skade kjønnsorganene seriøst. I kvinners tilfelle kan det bety at de ikke får mulighetene til å få barn i fremtiden. Derfor er det viktig å teste seg selv, uansett om man har hatt beskyttet eller ubeskyttet sex, for å unngå disse tragiske resultatene. Det er på tide å bekjempe klamydia en gang for alle, og det gjør man ved å teste seg og å ikke spre sykdommen videre til andre personer eller skade seg selv ved å la det gå.