Skaff kunnskapen som hever din kompetanse

0
1473

Bli en enestående leder du også

De aller fleste av oss kommer til et punkt i karrieren hvor vi rett og slett stagnerer. Ofte angrer vi her på at vi ikke utdannet oss mer da vi var unge, siden manglende akademiske kunnskaper som oftest er barrieren fra å tre inn i lederstillinger. Det er derimot simpelthen umulig å tre inn i en studentrolle i voksenlivet. For det første tar utdanninger ofte mellom 3 og 5 år med fulltidsstudering for å fullføre. Ikke mange har råd til å ta slike heftig lange pauser fra sine jobber. I tillegg har de fleste etablert familie, med mange store betalinger slik som huslån og billån hver måned. Med andre ord blir de fleste sittende akkurat der de er og stagnere, selv om de kan besitte store ambisjoner for å tre oppover i organisasjonen. Se institute ønsker å løse denne problemstillingen med sin helt unike modell. Deres 3 programmer innen lederutvikling ligner mest av alt på en MBA, men uten alle problemene en hadde støtt på midt i voksenlivet. For eksempel er programmene hos se-institute langt på nær så tidskrevende som hos de store universitetene. Der en vanlig grad tar mellom 3 og 5 år hos disse, krever se-institute kun 8 uker med intensive studier. Dette er fordi disse programmene eliminerer unødvendig dødtid, utdaterte emner og unødvendige prøver. I stedet får du et skreddersydd program for din karriere som er minst like bra som en MBA på kun 8 uker.

 

Finn det programmet som passer deg

I samarbeid med business skolene INSEAD og IMD, tilbyr se-institute i dag 3 forskjellige programmer. Felles for alle er at de tar sikte på å utdanne enestående ledere på kort tid. Dette er ingen enkel oppgave, men programmene er satt opp på en måte som øker sjansene for suksess. I stedet for lange avhandlinger som bruker flere steg på å komme til poenget, bruker disse programmene en nedbrytning av teori både til å gjøre det mer komprimert men også lettere å forstå. Både professorene og næringslivsekspertene som vil undervise deg i programmet forstår denne tankegangen, og de har ingen andre motiver enn å tilby rask, enkel og effektiv utdanning. Den eneste grunnen til at normale grader tar så mange år er at de enkelt og greit ikke er fokuserte nok. Se-institute lar deg forstå organisasjon og ledelse fra et vidt perspektiv, allikevel har de evnen til å skranke inn der det er fordelaktig for deg som student. Lederutvikling bør handle om hva som er best for din bedrift og din bransje, ikke hva som fungerte før og hva som generelt sett har fungert i teori. Dette er et annet konsept som står sentralt i se-institute sin modell. Der andre utdanninger forlater deg ved utdelelse av diplom, og det med kunnskap som er utdatert før du får fullført graden, følger se-institute deg opp i en årrekke. Gjennom kontinuerlig kontakt med både professorer, næringsliveksperter og medstudenter, får du tilgang på den nyeste kunnskapen selv mange år etter programmet er fullført. Oppfyll dine drømmer og møt markedets krav med en helt enestående utdanning fra se-institute.